Privatlivspolitik

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter min website, indsamler og behandler jeg en række sådanne informationer.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt. Herudover anvender jeg oplysningerne til at optimere mine services og indhold.

Personoplysninger
Jysk CNC Service vil til brug for behandlingen af og dokumentationen for de indgåede aftaler, registrere og opbevare en række personoplysninger om dig. Dette sker i det omfang oplysningerne har relevans for de indgåede aftaler og deres opfyldelse. Dette vil typisk vedrøre dine kontaktoplysninger, såsom telefonnummer, e-mailadresse, postadresse, men kan også relatere sig til andre relevante personoplysninger. Personoplysningerne registreres af virksomheden i forbindelse med din brug af Jysk CNC Service website. Derudover opbevares en række af personoplysningerne i et eksternt bogføringssystem (p.t. e-conomic).

Efter aftalen er opfyldt, vil de registrerede personoplysninger sammen med øvrige opgave-relaterede oplysninger blive arkiveret i en 5-årig periode, hvorefter oplysningerne vil blive slettet. Såfremt du har spørgsmål til de registrerede oplysninger, kan du kontakte Jysk CNC Service og såfremt du mod forventning måtte være utilfreds med Jysk CNC Service behandling af dine oplysninger, kan du klage. Indsigt og klager.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, jeg behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet.

Henvendelse herom kan ske til: info@jyskcncservice.dk.

Hvis du vil klage over min behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

© All Rights Reserved 2022