Jysk CNC Service udfører elektrisk vedligehold på CNC maskiner. Her bliver kabler, kølere, 

blæsere, stik mm. kontrolleret for skader som på et senere tidspunkt vil kunne resultere i et 

"ikke planlagt" stop af maskinen.

 

Med et planlagt vedligehold af maskinen kan man

med andre ord komme mange fejl i forkøbet og

selv bestemme hvornår det passer at standse

maskinen. 


Under disse vedligehold bliver der endvidere

taget backup af parametre udskiftet backup

batterier mm.